******** ))))))))))Sandhed (((((((((( ********


Når dine tanker, din skrift og din tale
virker så skræmmende og truende på mennesker
at de finder det nødvendigt og retfærdigt
at udstede dødsdomme over dig,
forsøg da at finde trøst i
at dine tanker, din skrift og din tale
nødvendigvis må være sandheden.

- Hvornår har nogen følt sig truet af andet ...

Skrevet af Jesper Fjeldsted

Hvis I vel se flere af Jespers digte


Til Startside